Søndre storkreds / 3. kreds, Rådhus

Født 1950.
Arkitekt MAA, privat ansat.

Medlem af Borgerrepræsentationen - 2002 -  2009
Medlem af Bygge- og Teknikudvalget

Bestyrelsesposter i:
Byfornyelsesselskabet København s.m.b.a.
Københavns Kommunes Byøkologiske Fond
Thorvaldsens Museum
Vestforbrændingen I/S
Styregruppen for Ny Amager Strandpark
HUR's Teaterudvalg.